Znajdź nas na facebooku

IC Irtysz Duszek Lasu*PL

Tytuł: INTERNATIONAL CHAMPION
Kolor: n 09 24 (czarny z białyn cętkowany)
Data urodzenia: 09-05-2014
Ojciec: Bacardi Duszek Lasu*PL
Matka: IC Elsa Makaranta*PL
Numer rodowodu: (PL)FPL LO 72161